» Profile Pribadi

Nama:Antasena Kurniawan
No Rumah:29
No Urut Keluarga:2
Usia:10 tahun
Jenis Kelamin:Laki-laki
Agama:Islam
Hubungan Dalam Keluarga:Anak
Pekerjaan:-