» Profile Pribadi

Nama:Febrianto S.P.
No Rumah:40
No Urut Keluarga:5
Usia:13 tahun
Jenis Kelamin:Laki-laki
Agama:Islam
Hubungan Dalam Keluarga:Anak
Pekerjaan:Pelajar